Poetiske citater

Poetiske citater er citater, som virkelig er smukke og oplysende. Poetiske citater er en litteraturart, som virkelig ytrer sig smukt sprogligt. I disse citater er det ikke kun indholdet, som er af betydning, men poetiske citater er fyldt med lyrik og udtryk. Poetiske citater er fyldt med følelser, stemninger, glæder og luner. De poetiske citater omhandler også selve poesien, og forklarer hvad poesi er, samt hvad det gør ved os. Der bliver også sat fokus på poesiens mange skrivemåder, samt formuleringer i disse poetiske citater.

”Poesi er det, som går tabt i en oversættelse”. Sådan lyder en af de poetiske citater. Dette poetiske citat beskriver poesien til punkt og prikke, eftersom at poesien er det som gemmer sig indeni sætningen. Det er det smukke og magiske, som sætter præget og budskabet i citatet. Derfor er poetiske citater så specielle og smukke.

Udvalgte smukke poetiske citater

 • Som alting er rent for det rene sind, er alt poesi for det poetiske sind – Henry Wadsworth Longfellow
 • Mine hemmeligheder må være poetiske for at være troværdige – Mick Jagger
 • Der findes intet mere poetisk og forfærdeligt end skyskrabernes kamp mod himlen, der dækker dem – Federico Garcia Lorca
 • Poesi er det, som går tabt i oversættelse – Robert Frost
 • Når jeg er blevet rig, jeg har fået min egen cykel, og jeg har råd til at drikke øl til morgenmad – så påtænker jeg at holde op med at skrive poesi og slet og ret være modbydelig – Dylan Thomas
 • Alt for mange mennesker i den moderne verden anser poesi for en luksus – ikke en nødvendighed som benzin. Men for mig er det livets olie – John Betjeman
 • Maleriet er en stum poesi, og poesien et talende maleri – Simonides
 • Bent Brecht er den eneste digter, der har gjort marxistiske paroler til poesi – Lev Kopelev

Kloge citater om poesi

 • Hvor det skønt en tidlig sommermorgen, når naturen tier og kvinderne sover endnu – Carl Erik Soya
 • Jeg har intet at sige, jeg siger det, og det er poesi – John Case
 • Al poesi udspringer af ægte følelser – Oscar Wilde
 • Poetens øjne opdager en unik og uerstattelig menneskelighed i hver person. Mens arrogante intellektuelle søger at kontrollere og manipulere verden, bukker den poetiske ånd med ærbødighed for dens mysterier – Daisaku Ikeda
 • Der er ingen penge i poesi, men der er heller ingen poesi i penge – Robert Graves
 • Livet i vores by er rigt på poetiske og forunderlige ting. Vi indhylles og gennemsyres heraf, som var vi i en forunderlighedens atmosfære; men vi lægger ikke mærke til det – Charles Baudelaire
 • Poesi er den rytmiske skabelse af skønhed med ord – Edgar Allan Poe
 • Poesi er en blanding af glæde og smerte og undren, med et stænk af ordbog – Khalil Gibran
 • Ikke det digt, som vi har læst, men det, vi vender tilbage til med den største glæde, indeholder den virkelige kraft og har navnet på essentiel poesi – Samuel Taylor Coleridge
 • Poesi er når en følelse har fundet sin tanke og tanken har fundet sine ord – Robert Frost

Smukke poetiske citater om kærlighed

 • Kærlighed dør – ligesom mennesker – oftere af overanstrengelse end af sult – Jean Paul
 • Kærlighed dør aldrig en naturlig død. Den dør, fordi vi ikke ved, hvordan vi skal give næring til dens kilde, den dør af blindhed, fejltagelser og svigt. Den dør af sygdomme og sår; den dør af træthed, den visner og sygner hen – Anaïs Nin
 • Vi kalder kun kærligheden blind, fordi dens evne til at se langt overskrider vor forestillingsevne – Jean-Jacques Rousseau
 • Kærlighed er midlertidig blindhed for andre kvinders ynde – Marcello Mastroianni

Andre citater om poeter

 • Det er farligere at være profet eller poet end at starte tyve firmaer til at narre penge fra folk – George Bernard Shaw
 • En poet kan overleve alt – undtagen en trykfejl – Oscar Wilde
 • Ingen poet har nogensinde beskrevet naturen friere, end en advokat beskriver sandheden – Jean Giraudoux
 • En poet er først og fremmest en person, der er passioneret forelsket i sproget – W. H. Auden