Filosofiske citater og citater om filosofi

Hvad er filosofiske citater? Citater om filosofi er citater, som indeholder en filosofisk tanke. Et citat om filosofi beskriver en undring, som enten en filosof eller en videnskabsmand har gjort sig. Dog behøver filosofiske citater ikke kun at komme fra videnskabsmænd og filosoffer, men citater om filosofi kan også komme fra almindelige, intelligente mennesker.

Filosofiske citater er en stor tanke sagt i én sætning. Det gør at det filosofiske citat godt kan være en smule kringlet. Mange af disse citater skal man lige læse lidt flere gange, inden tanken bag citatet giver mening. Når et filosofisk citat så giver en mening for dig, så indeholder citatet en meget stor tanke eller budskab. Filosofiske citater skaber plads til eftertanke, som sætter et helt nyt perspektiv.

Kloge filosofiske citater

 • Vær den forandring du ønsker at se i verden – Mahatma Ghandi
 • Alt der er værd at gøre, er værd at overgøre – Mick Jagger
 • At miste en illusion gør dig klogere end at finde sandheden – Polsk ordsprog
 • Det er altid klogt at se fremad, men svært at se længere end du kan se – Winston Churchill
 • En dag uden latter er en spildt dag – Nicolas Chamfort
 • Kun de mest vise og de mest tåbelige mennesker, ændrer sig aldrig – Confucius
 • Der findes kun ét alvorligt filosofisk problem: Selvmordet. At afgøre om livet er værd at leve eller ej er at besvare filofiens grundspørgsmål – Albert Camus
 • Sandheden er, at der ikke findes nogen sandhed – Pablo Neruda
 • Filosofi kalder man den åndrige oversættelse af det uforklarlige til det uforståelige – Hans Clarin

Læs flere gode filosofiske citater af Søren Kiergegaard her

Vise filosofiske citater

 • Uvidende mænd stiller spørgsmål som kloge mænd besvarede for tusind år siden – Johann Wolfgang von Goethe
 • Filosofi er forsøget på, i et mørkt rum, at fange en sort kat, der slet ikke er der. Teologi er forsøget på, i et mørkt rum, at fange en sort kat, der slet ikke er der, mens man råber: “Jeg har den” – Pablo Cruz
 • De vises mål er ikke at sikre nydelse, men at undgå smerte – Aristoteles
 • Gud vil ikke vurdere dig på dine medaljer, titler eller diplomer, men på dine ar – Elbert Hubbard
 • Mennesket er den eneste skabning, der nægter at være, hvad han er – Albert Camus
 • Jeg var fritænker, før jeg lærte, hvordan man skal tænke – George Bernard Shaw
 • Fortiden har ingen magt over nuet – Eckhart Tolle
 • Uden musik ville livet være en fejltagelse – Friederich Nietzsche

Andre kloge filosofiske citater

 • Al filosofi ligger i to ord: udstå og afstå – Epiktet
 • Livet er en drøm for den kloge, et spil for tåben, en komedie for den rige, og en tragedie for den fattige – Sholom Aleichem
 • Fra andres fejl, korrigerer en klog mand sine egne – Publilius Syrus
 • Vi er den, vi vælger at være – Green Goblin (Spiderman)
 • Jeg hører, men jeg glemmer. Jeg ser og jeg husker. Jeg gør det og jeg forstår det. – Confucius
 • En klog mand kan lære mere af et tåbeligt spørgsmål, end en tåbe kan lære af et klogt svar – Bruce Lee
 • Prisen, som gode mænd betaler for at være ligeglade med offentlige anliggender, er at blive hersket af onde mænd – Platon