Citater af Søren Kierkegaard

Citater af Søren Kierkegaard er citater, som er skrevet filosofiske, og med stor tanke på menneskets eksistens. Citater af Søren Kierkegaard skaber rum til læring, og drøvtyggeri. Citater af Søren Kierkegaard har oftest en religiøs betydning, eftersom at Søren Kierkegaard er fader til den religiøse eksistentialisme. Der gøres også stor brug af psykologi i citater af Søren Kierkegaard. Han selv var også psykolog, og han bruger dette i sine citater.

Citater af Søren Kierkegaard sætter ting fast, som han har siddet og grublet over. Hans citater er til at lære af, hvilket gør dem gode, og meget populære. Søren Kierkegaards citater er også et godt redskab til debat, eftersom at hans emner til tider kan ses fra flere sider af.

Berømte citater af Søren Kierkegaard

 • Tyranen dør, og hans regler er forbi. Martyren dør, og hans regler begynder
 • Hvis jeg var fader og havde en datter, som blev forført, hende ville jeg ingenlunde opgive, men en søn, som blev journalist, ham ville jeg anse for tabt
 • Og det formår hvert eneste menneske, hvis det vil
 • Mennesker kræver ytringsfrihed som kompensation for tankefrihed, hvilken de sjældent bruger
 • Alle vil udvikling – ingen vil forandring
 • Hadet er kærligheden, der er mislykkedes
 • Genier er som tordenvejr: de går mod vinden, forfærder menneskene, renser luften
 • Gift dig, du vil fortryde det; gift dig ikke, du vi også fortryde det (Gift dig eller gift dig ikke, du vil fortryde begge dele)

Gode citater af Søren Kierkegaard

 • Dagspressen er og bliver det onde princip i den moderne verden; sofistisk har den ingen grænse, da den bestandig kan synke længere og længere ned i valget af læsere. Som følge deraf mudrer den al den usselhed op, som ingen stat mere kan magte
 • Det er utroligt, hvad et menneske kan, blot det føler, at der er en mening med modgangen eller lidelsen
 • Menneskene synes ikke at have modtaget sproget for at kunne skjule tankerne, men for at kunne skjule, at de ingen tanker har
 • Formålet med bøn er ikke at influere gud, men snarere at ændre fundamentet af den der beder
 • Det er ingen kunst at forføre en pige, men en lykke at finde én, som er værd at forføre
 • Det at være læge er selv at ville lide
 • At vove er at tabe fodfæstet en kort stund. Ikke at vove er at tabe sig selv
 • Livet må leves forfra, men kan kun forstås bagfra

Andre Kierkegaard-citater

 • Når man bliver ved at gå, så går det nok
 • Søvn, søvn, forfærdelige opfindelse, forfærdelige nødvendighed, du eneste magt som jeg frygter
 • Kvindens væsen er hengivelse, hvis form er modstand
 • Hjertets renhed er at ville ét
 • Hvad er ungdom? En drøm. Hvad er kærlighed? Drømmens indhold
 • Hvis du giver mig et prædikat, eliminerer (negerer) du mig
 • Når jeg hører nogen sukke, at “livet er hårdt”, fristes jeg altid til at spørge: ” Sammenlignet med hvad?”
 • Ak, af alle fjender er måske vanen den lumskeste (og fremfor alt er den lumsk nok til aldrig at blive set, thi den, der så vanen, han er frelst fra vanen)

Læs flere gode filosofiske citater her