Citater af Karl Marx

Citater af Karl Marx er citater, som omhandler religion, kvinder, socialisme og selvrealisering. Karl Marx redegør for disse emner i sine citater. Citater af Karl Marx handler generelt om de mål, som der er med livet. De handler også om menneskets opfattelse af dem selv, og Karl Marx opfattelse af menneskets eksistens. Karl Marxs citater tydeliggør, at han er en filosof med store tanker. Han var en meget klog og eftertænksom mand, og det kan ses i citater af Karl Marx.

Han er grundlægger for den videnskabelige socialisme, hvilket giver hans citater dybde, og skaber rum til refleksion om livet, og om vores sociale forhold både nu og for 50 år siden. Karl Marx var en klassekæmper, og ville gerne have at alle skulle være lige. Dette afspejler sig tydeligt i citater af Karl Marx. Hans citater sætter både debat og tanker i gang, eftersom at hans holdninger står tydeligt fremme.

Udvalgte citater af Karl Marx

 • Socialt fremskridt kan måles på det kvindelige køns sociale stilling
 • Den sidste kapitalist vi hænger, skal være den som solgte os rebet
 • Alt hvad jeg ved, er at jeg ikke er marxist
 • Jeg er ingenting, men jeg skal være alting
 • De ved det ikke, men de gør det
 • At være radikal er at tage tingene ved rødderne
 • Den religiøse elendighed er på en gang udtryk for og protest mod den virkelige elendighed. Religionen er den betrængte skabnings suk, den er en hjerteløs verdens hjerterørelse, den er åndløse tilstandes åndsindhold. Den er folkets opium
 • De undertrykte får med nogle få års mellemrum lov til at vælge, hvem fra den undertrykkende klasse, der skal repræsentere og undertrykke dem

Kendte citater af Karl Marx

 • Verdens arbejdere foren jer; I har intet andet at tabe end jeres lænker
 • Vær opmærksom på at belønningen for arbejde, og mængden af arbejde, er to vidt forskellige ting
 • Stil spørgsmålstegn ved alt
 • Mænd skriver deres egen historie men ikke under selvvalgte omstændigheder

Læs flere generelle kendte citater her

Citater af Karl Marx om religion og gud

 • Målet med mit liv er at aftrone Gud og ødelægge kapitalismen
 • Religion er kun et problem så længe den står i vejen for revolutionen
 • Religion er det menneskelige sinds manglende evne til at håndtere forekomster, det ikke begriber

Flere citater af Marx

 • Fornuft har altid eksisteret, men ikke altid i en fornuftig form
 • Maskineri der ikke anvendes, er ikke kapital
 • Fra enhver efter evne, til enhver efter behov
 • Sælg en mand en fisk, og han spiser en dag, lær ham at fiske, og du ødelægger en fantastisk forretningsmulighed
 • Sidste ord er for tåber, der tror, at de ikke har sagt nok endnu…
 • Et spøgelse går gennem Europa. Kommunismens spøgelse
 • Kapitalen er dødt arbejde, der som en vampyr, udelukkende lever af at udbytte det levende arbejde, og lever desto bedre desto mere arbejde den udbytter
 • Demokrati er vejen til socialisme
 • Filosofferne har blot fortolket verden på flere forskellige måder; pointen er imidlertid at ændre den
 • Jo mere frastødende arbejdet bliver, jo mindre bliver lønnen
 • Produktion af for mange anvendelige ting resulterer i ubrugelige mennesker
 • Undervisningen af alle børn, fra det øjeblik de kan klare sig uden en moders hjælp, skal foregå i statslige institutioner