Citater af Friedrich Nietzsche

Citater af Friedrich Nietzsche er citater, som åbner op for en masse tanker. De skaber rum til eftertænksomhed, viden og refleksion over livet. Friedrich Nietzsche var en meget indflydelsesrig filosof, og dette afspejler sig tydeligt i hans citater. Citater af Friedrich Nietzsche er både begavede, indflydelsesrige og betydende for mennesket og dens eksistens. Friedrich Nietzsches citater omhandler rigtig mange forskellige emner. Friedrich Nietzsche skrev meget kritisk om både moral, videnskab, kultur, religion og filosofi. Han indeholdte rigtigt meget viden indenfor alle emner, og hans holdninger var så stærke, at de tydeligt kunne ses i Friedrich Nietzsche citater og tekster.

Friedrich Nietzsche citater er specielt kendt for den særegne måde han skrev på. Han havde en filosofisk skrivestil med et godt brug af aforismer og billedsprog. Friedrich Nietzsches filosofiske citater og tekster er en af de mange grunde til, at han blev så indflydelsesrig, som han blev.

Udvalgte citater af Friedrich Nietzsche – Således talte Zarathustra

 • Mandens lykke er: Jeg vil. Kvindens lykke: Han vil
 • Tilfredshed beskytter én mod forkølelse. Er en kvinde, som ved, at hun er velklædt, nogensinde blevet forkølet?
 • Kultur er enhed i den kunstneriske stil i alle et folks livsytringer
 • Nær mistro til alle, i hvilken trangen til straffe er stærk
 • Man hader ikke, så længe man foragter
 • Det er videnskabens opgave at fastslå graden af det forkerte
 • Sundhed, fremtid, vækst, magt, liv…
 • Lykken er en kvinde

Kendte citater af Friedrich Nietzsche – Således talte Zarathustra

 • Fædre og sønner er langt mere hensynsfulde overfor hinanden end mødre og døtre
 • Kultur er kun en tynd æbleskræl over et glødende kaos
 • En dårlig samvittighed er lettere at kurere end et dårligt navn
 • At le vil sige at være skadefro, men med god samvittighed
 • En kvinde kan meget vel have et venskab med en mand, men for at det skal holde, med det assisteres af en smule fysisk apati
 • En politiker inddeler menneskeslægten i to klasser: Værktøj og fjender
 • Den allerbedste hjælp mod mandesygdommen selvforagt er en klog kvindes kærlighed til én
 • Der findes intet bedre våben mod en fjende end en anden fjende

Gode citater af Friedrich Nietzsche – Således talte Zarathustra

 • Socialisme er flokdyrmoralen tænkt til ende
 • Det er ikke mangel på kærlighed, men mangel på venskab, der skaber ulykkelige ægteskaber
 • Klogskabens vækst lader sig nøje måle efter galdens aftagen
 • Kvinden var Guds anden fejltagelse
 • Slet ikke at tale om sig selv er et meget fornemt hykleri
 • Den modstand, der ikke slår dig ihjel – gør dig stærk
 • Menneskenes skæbne er indrettet på lykkelige øjeblikke, men ikke på lykkelige tider
 • Den, som ikke kan lyve, ved ikke, hvad sandhed er

Kloge citater af Friedrich Nietzsche – Således talte Zarathustra

 • Vi har kunsten for ikke at dø af sandheden
 • Der findes ingen moralske fænomener men bare en moralsk fortolkning af fænomenerne
 • Harmen over de andres ulykke er den mandlige bror til medlidenheden
 • Dialetik er blot en form for hævn
 • I en mands liv er der to tragedier: at have nået sine mål, og ikke at have nået dem
 • Det er lettere at tilgive en fjende end en ven
 • Den der kæmper mod uhyrer må se til, at han ikke selv bliver et uhyre. Og når du længe kigger i en afgrund, kigger afgrunden også ind i dig selv
 • Der er to ting en rigtig mand kan lide – fare og leg; og han kan lide kvinden, fordi hun er det farligste legetøj

Andre citater af Friedrich Nietzsche – Således talte Zarathustra

 • Ængstelighedens grad er en målestok for intelligensen
 • Høflighed er ofte kendetegnet på en kejtet beskedenhed
 • Der findes en flig af galskab i al kærlighed – men også en smule fornuft i al galskab
 • Vi nægter ofte at acceptere en idé, udelukkende fordi det tonefald, hvormed den udtrykkes, ikke tiltaler os
 • Forfatteren bør holde sin mund lukket, når værket begynder at tale
 • At forstå vil sige at kunne udtrykke noget i gammelts sprog
 • Kunst er stort set et ja til tilværelsen
 • Manden burde trænes til krig og kvinden til rekreation for krigeren; alt andet er dårskab
 • En hurtig tur gennem galeanstalten gør det klart, at tro ikke beviser noget
 • Der er også jalousi i had: Vi ønsker at have vores fjende for os selv
 • Tolerence er et bevis på mistillid til ens eget ideal
 • Gud er død!